Min kundvagn

Mini Varukorg

Barn tar upp 60% mer strålning än vuxna!

Kort sagt - barn och mobiltelefoner är en riktigt dålig kombination
Generellt finns det mycket forskning och åsikter som pekar på att man bör ha speciella förhållningsregler när det kommer till barn och ungas användande av mobiltelefoner och andra trådlösa enheter. Orsaken till detta är att barn är extra känsliga för strålning då deras celler och nervsystem fortfarande är under utveckling. Samtidigt upptar de 60% mer strålning än vuxna då deras kropp och kranium inte har vuxit klart. Källa: de Salles AA1  Läs artikel och rekommendationer her. 

Børn påvirkers med af mobilstråling end voksne

Bilden visar hur långt in i hjärnan temperaturförändringar kan uppmätas när man håller en mobiltelefon vid örat.
Det syns tydligt att strålningen tränger längre in i ett barns hjärna då kraniet är tunnare är hos en vuxen individ. Ytterligare en förklaring är att barns bindväv inte är färdigutvecklad och kraftig som hos en vuxen.

Små barn använder trådläsa enheter regelbundet

Dessvärre är det så att barn, så unga som 3-4 års, frekvent använder exempelvis surfplattor för att titta på film, spela spel eller annan underhållning. När de börjar skolan får de ofta en egen mobiltelefon och en surfplatta som används på skolans trådlösa nätverk. Med andra ord utsätts barn och unga dagligen för stora doser mobilstrålning som på kort sikt kan visa sig i form av biverkningar som koncentrationssvårigheter, försämrad inlärningsförmåga, beteendesvårigheter, huvudvärk, trötthet m.m. Se andra biverkningar

Video: Simulering som visar strålningspåverkan på huvudet  hos en vuxen och ett 6-årigt barn

 

 

 

Film: Läkare Charlotte Bech

"Barn ska vära särskilt försiktiga med mobilstrålning då de är markant mer mottagliga än vuxna".
 

 

 

Nedan hittar du några av de studier som kartlagt hur mobilstrålning påverkar barns utveckling och mående samt myndigheters åtgärder runt om i världen för att skydda barn och unga.

Studier:

 • "Barn och unga som använder en mobiltelefon i mer än 30 minuter per dag har 520% ökad risk för att få en hjärntumör, medans risken för vuxna ökar med 270%." - Läs studien De Salle et al.
 • Antal hjärntumörer har ökat med 21% i USA under de senaste 10 åren, vilket Dr. Charlie Teo - hjärnkirurg och specialist på barns hjärnor i stor grad tillskriver ökad användning av mobiltelefoner. Se TV-klipp med Dr. Charlie Teo
 • Barn tar upp betydligt mer mobilstrålning än vuxna och har en markant ökad risk för hjärntumörer och cancer – bland annat bröstcancer. Detta visas i en ny studie gjord av tre av världens ledande forskare på området. - Juni 2014 Läs hela studien
 • En studie gjord 2013 i Nya Zeeland visar att unga som använder mobiltelefon i mer än 30 minuter per dag (vilket ungefär 25% gör), har en markant ökad risk för att få en hjärntumör. Läs hela studien
 • Engelska myndigheter varnade år 2012 för tydliga samband mellan barns välmående, bland annat antal ADHD-diagnoser, och användning av trådlösa enheter och mobilstrålning. De rekommenderar att undvika användning av trådlösa enheter fram till 14 års ålder. Läs studien
 • WI-FI (trådlöst nätverk) i skolor visar sig vara farligt, speciellt för barn som är mer sårbara än vuxna, emligt - Dr. Jennifer Amstrong  Se TV-klipp
 • Fertilitet - Mäns spermakvalitet försämras av mobilstrålning enligt en studie gjord av University of Exeter, UK i juni 2014 - Läs studien

 

Lagar, åtgärder och rekommendationer för att skydda barn och unga

 • Europaparlamentet vidtog i 2009 en resolution som uppmanar till bättre upplysning kring hälsorisker med radiofrekvent strålning och att skyddande åtgärder bör vidtas, speciellt i förhållande till barn och unga. Se artikel
 • Frankrike införde i 2015 en ny lag gällande elektromagnetisk strålning med speciellt fokus på att reducera exponeringen som barn och unga utsätts för. Lagen säger att:
  • Trådlöst internet (Wi-Fi) är förbjudet där barn under 3 år vistas, exempelvis förskolor och dagvårdsanstalter.
  • Trådlöst internet (Wi-Fi) i grundskolor ska slås av när det inte aktivt används för undervisning. Läs mer
 • Rysslands strålningsmyndighet avråder år 2012 barn att använda trådlöst internet (WiFi) i skolor och förskolor. Läs mer 
 • Tyska myndigheter avråder år 2007 användning av trådlöst internet (WiFi).
 • 2012 togs WiFi bort från flera kanadensiska skolor.
 • Belgien förbjuder försäljning och marknadsföring av mobiltelefoner som riktas mot barn under 7 år pga. uttalad risk med mobilstrålning. Läs mer

Film: Strålningsexpert Dr. Devra Davis - om mobilstrålnings påverkan på barn och unga

 

Se vårt utbud av antistrålningsprodukter

Mobilfodral
Tablet fodral
Se Air Tube hörlurar
Se mobilpåse
Se babymonitorpåse
Se anti-strålningsfilt

Vill du veta mer om mobilstrålning och läsa vår 10 bra tips, då kan du ladda ner vår e-bok gratis.

Ladda ner här 

Det är viktigt att du tar ställning!