Min kundvagn

Mini Varukorg

Är det farligt att prata i mobiltelefon och använsa trådlösa enheter?

Otaliga (+500) stora, internationella undersökningar har gjorts under de sista 10-15 åren med ändamål att kartlägga möjliga hälsorisker med mobilstrålning. Sammantaget pekar många av studierna på att det finns tydliga samband mellan mobilstrålning och de negativa biverkningarna nedan.

Film: Mobilstrålningsexpert Devra Davis, MD, PhD, : "Alla bör känns till sanningen om mobilstrålning" 

 

 

Hälsomyndigheterna advarer

Precis om och hur farligt det är att prata i mobiltelefon har myndigheterna ännu inte kommunicerat på ett tydligt sätt. Detta trots att det som sagt finns flera hundra olika erkända studier som indikerar hälsorisker. Sundhedsmyndigheder i Danmark varnar för att använda mobiltelefon till annat än korta samtal  och pekar på att barn inte bör använda mobiltelefoner. Såväl Sundhedsstyrelsen og Världshälsoorganistationen  (WHO) hänvisar till försiktighetsprincipen vid användning av mobiltelefoner och trådlösa enheter. Detta för att det konstant utförs nya studier där resultat saknas samt att man ännu inte kan tillräckligt om potentiella långtidseffekter av mobilstrålning. WHO klassar således mobilstrålning som ”potentiellt cancerogent”. Läs även Strålsäkerhetsmyndighetens senaste rapport från 08-2021 om behovet av ytterligare forskning.

Vardagliga biverkningar:

Hjernesvulst

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Minnessvårigheter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnproblem
 • Inlärningsproblem

Allvarliga biverkningar:

 • Upp till 400% økad risik för gliom
  Mobilstrålning kan orsaka en typ av hjärntumör som kallas gliom. Denna typ av tumör kan döda. Forskning utförd av den erkända, svenska forskaren Lennart Hardell och hans team vid Örebro Universitetssjukhus visar att samtal i mobiltelefon i mer än 30 minuter dagligen under en period på över tio år medför upp till 400% ökad risk för att utveckla denna typ av hjärntumör. Se studien här
 • Ökat risik för att utveckla cancer
  Vetenskapliga forskare bedömer att unga mobilanvändare har en 520% ökad risk för att utveckla cacer. För vuxna är siffran 270%. Källa: Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 25, Iss. 4, dec. 2006, s. 349-360
 • Ökat uppvärmning av hjärnan
  Mobilstrålning eller radiovågor värmer hjärnan på samma sätt som en mikrovågsugn värmer mat.
 • Negativ effekt på kroppens celler, organ, vävnader och DNA
  Forskning har visat att mobilstrålning stör kroppens celler, organismer och DNA, vilket kan leda till obalans och sjukdom. Mobilstrålning kan också skada kroppens DNA vilket kan leda till biologiska rubbningar, sjukdomar och cancer. Källa: Professor Olle Johanson från Karolinska Universitetet, Sverige
 • Nedsatt immunförsvar
  Forskning har visat att immunsystemet aktiveras när det utsätts för elektromagnetisk strålning. Det försvarar sig, precis som det skulle försvara sig forsvarer sig mot bakterier och virus. Mot överförd elektromagnetisk strålning har immunsystemet ingen chans och kan bli gradvis sämre och sämre. Dr. Stehen Sinatra, Kardiolog, USA
 • Nedsatt fertilitet
  Forskning har påvisat att det finns samband mellan mobilstrålning och människans förmåga att fortplanta sig. Med andra ord kan mobilstrålning gör at att det blir svårare och svårare att få barn. Källa: http://www.sciencedaily.com/
 • Risk att få EHS (Bli elöverkänslig)
  I en riskbedömning gjord av EU-kommissionen uppskattar man att 3-10 % av den europeiska befolkningen lider av EHS. I Danmark uppskattar EHS-förbundet att det finns ca. 275 000 personer som lider av denna sjukdom i större eller mindre grad.

Se vårt utbud av antistrålningsprodukter

Mobilfodral
Tablet fodral
Se Air Tube hörlurar
Se mobilpåse
Se babymonitorpåse
Se anti-strålningsfilt

Vill du veta mer om mobilstrålning och läsa vår 10 bra tips, då kan du ladda ner vår e-bok gratis.

Ladda ner här 

Det är viktigt att du tar ställning!