Min kundvagn

Mini Varukorg

Vad är mobilstrålning?

Mobilstrålings påvirkning på hovedet

Mobilstrålning er det i folkemunde och medierne gængse brugte ord for det mere tekniske begreb elektromagnetisk strålning fra mobiltelefoner.

Mobilstråling - eller elektromagnetisk stråling, opstår i og omkring en mobiltelefon, Ipad, babyalarm og andre trådløse apparater, i det øjeblik vi skaber kontakt mellem telefonen og en central enhed - fx. en sendemast, en WIFI router eller en basestation til en babyalarm. Med andre ord kan der ikke skabes kontakt mellem to trådløse apparater hvis ikke der er et elektromagnetisk felt imellem dem.

+500 studier world wide

Under de sista 10-15 åren har det diskuterats flitigt huruvida mobilstrålning är farlig för människor eller inte. Över 500 studier och analyser har genomförts – från helt simpla och primitiva som exempelvis Karseforsøget på Hjallerup Skole i 2013, till stora internationella studier som Interphone och BioInitiative-Rapporten på +600 sidor. Likaså har världshälsoorganisationen WHO klassat elektromagnetisk strålning (mobilstrålning) som kategori 2B "Potentiellt cancerframkallande". Dessvärre finns inga entydiga svar på huruvida mobilstrålning är farlig eller harmlös men om man ser på alla de studier och observationer som gjorts kring sammanhanget mellan mobilstrålning och biverkningar är listan lång och obarmhärtig. Om man tittar på det gamla ordspråket "utan eld, ingen rök" så är det definitivt på sin plats att vidta försiktighet gällande mobilstrålning.

Dokumenterade biverkningar

Som sagt har otaliga studier visat samband mellan mobilstrålning och negativa biverkningar som:

Dagligdags bivirkningar:

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Minnessvårigheter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnproblem
 • Inlärningssvårigheter


Allvarliga biverkningar:

 • Ökad risk för att utveckla cancer
  Vetenskaplig forskning bedömer att unga mobilanvändare löper 520% större risk att utveckla cancer. För vuxna är siffran 270%.
   
 • Ökad risk för gliom
  Mobilstrålar kan orsaka gliom, en typ av hjärntumör som kan vara dödlig.
   
 • Ökad uppvärmning av hjärnan
  Mobilstrålar är radiovågor som värmer hjärnan på samma sätt som strålarna i en mikrovågsugn värmer mat.
   
 • Negativ effekt på kroppens celler, organer, vävnader och DNA
  Forskning har visat att mobilstrålning stör kroppens celler, organismer och DNA vilket kan leda till obalans och sjukdom. Mobilstrålning kan också skada kroppens DNA vilket kan leda till biologiska rubbningar, sjukdomar och cancer.
   
 • Nedsatt immunförsvar
  Forskning har visat att immunsystemet aktiveras när det utsätts för elektromagnetisk strålning. Det försvarar sig, precis som det skulle försvara sig forsvarer sig mot bakterier och virus. Mot överförd elektromagnetisk strålning har immunsystemet ingen chans och kan bli gradvis sämre och sämre. 
   
 • Försämrad fertillitet
  Forskning har påvisat att det finns samband mellan mobilstrålning och människans förmåga att fortplanta sig. Med andra ord kan mobilstrålning gör at att det blir svårare och svårare att få barn.

  *Källor: hänvisningar på annat ställe på hemsidan.


Se CNNs rapportering om mobilstrålning

Lägg 15 minuter på att se denna sändning från CNN - "Mobile phones causes cancer", och bli lite klokare genom att höra experter uttala sig om deras oro kring mobilstrålning.

 

 

Se rapporteringen


De existerande gränsvärdena for mobilstrålning är mindst 50.000 - 60.000 gånger för höga 

2010: Seletun statement: I en vetenskaplig publicering varnar sju oberoende forskare från USA, Sverige, Israel, Grekland och Ryssland för radiofrekvent strålning med hänvisning till hälsoskadliga biverkningar. De vädjar till regeringar i hela världen att vidta drastiska, förebyggande åtgärder. Forskarna framhäver att:

Folkhälsan är hotad:
Det är dags för nya gränsvärden för radiofrekvent strålning. De existernade gränsvärdena är minst 50.000 - 60.000 gånger för höga (Många länders gränsvärden för exponering av hela kroppen är på 9 till 10 Watt/m2). Forskare har hittat evidens för att många hälsoskadliga biverkningar kan uppstå vid mobilstrålning långt under gränsvärdena, exempelvis kognitiva skador, försvagat immunförsvar och cancer. Forskarna rekommenderar ett nytt gränsvärde på max. 0,00017 Watt/m2

Läs mer

Risk för EHS (Elallergi)
Att utsättas för mobilstrålning kan medföra en ökad risk för elallergi eller EHS (Electro Hyper Sensitive) som det heter internationellt. Det betyder att man fysiskt reagerar på bland annat mobilstrålning och elektricitet med exempelvis ubehagskänslor, huvudvärk och smärta. I en riskvärdering gjord av  EU-Kommissionen uppskattas 3-10% av den europeiska befolkningen lida av EHS. I Danmark uppskattar EHS foreningen ca. 275.000 personer lider av detta i större eller mindre utsträckning. Danmark ligger fortfarande efter andra länder, exempelvis Österrike och Sverige,  då EHS inte ses som ett tillstånd där sjukersättning och invaliditetsstatus berättigas. Läs mer om EHS här - EHS Foreningen