Min kundvagn

Mini Varukorg

RadiCovers ståndpunkt gällande mobilstråling

RadiCovers hållning gällande mobilstrålnings påverkan är att förhålla sig till försiktighetsfrincipen. Detta för att det å ena sidan finns studier från erkända, internationella forskningsinstitutioner och grupper som upprepade gånger har påvisat tydliga samband mellan mobilstrålning och allvarliga biverkningar för helsan - som exempelvis - stress, hovudvärk, ökad risk för hjärntumörer och cancer. Å andra sidan finns studier som inte kunnat påvisa motsvarande biverkningar. Det är dessa studier som bland annat WHO hänvisar till, samtidigt som de uppmanar till försiktighet, speciellt gällande barn. Det är därför inte så konstigt att det är svårt för gemene man att avgöra vad som stämmer och inte. Radicovers mål är att tillhandahålla skydd för de som vill vara på den säkra sidan.  

Skydda inte bara mobiltelefonen utan även dig själv!

MobilstrålingRadiCovers hållning är således att man som konsument bör vidta de åtgärder man kan och skydda sig i så stor utsträckning som möjligt. Dels genom ändrat beteende - se 10 goda råd - dels genom användning av tillbehör som reducerar strålningen markant så som mobilpåsar, mobilfodral, hörlurar m.m. Det är bättre att vidta åtgärder nu är att vänta i tio år och kanske upptäcka att det redan är för sent. Speciellt med tanke på att det är möjligt att skydda sig mot strålning till priser som motsvarar det vanliga produkter kostar - vanliga produkter som enbart skyddar dina enheter. RadiCovers produkter skyddar inte bara din dyrbara utrustning utan även dig som användare! 

Bara 6% känner till danska Sundhedsstyrelsens rekommendation

Att Sundhedsmyndighederne i Danmark inte är tydliga i sin kommunikation gällande officiella rekommendationer rörande användning av mobiltelefon, är RadiCover oförstående till. RadiCover gjorde därför i 2014 en representativ undersökning som utfördes av Jysk Analyse med ändamålet att belysa danskarnas användning trådlösa enheter. Undersökningen visade att enbart 6%* av de tillfrågade känner till Sundhedsstyrelsens rekommendation. Detta är i RadiCovers ögon skrämmande – inte minst för att kulturen i Danmark och övriga västvärlden generellt är sådan att man inte ändrar sitt beteende så länge myndigheter inte direkt går ut med en varning. Till följd av detta använder en majoritet av danskarna idag mobiltelefon, surfplatta, babymonitor, trådlös tv, smart-tv etc. flitigt utan att förhålla sig till de eventuella hälsorisker de utsätter sig själva och deras familjer för.

81% känner till de möjliga riskerna med mobilstrålning - under 10% skyddar sig!

Ovanstående bekräftas av att hela 81%* känner till de möjliga riskerna med mobilstrålning men bara 10%* gör något aktivt för att skydda sig. När Sundhedsstyrelsen, WHO och Cancerförbundet alla hänvisar till "Försiktighetsprincipen" vid användning av mobiltelefoner, så ser RadiCover att det är vår plikt att på ett tydligare sätt informera om rekommendationerna för att de ska ha någon form av tyngd och inte bara ses som pseudo-rekommendationer. 

 * Representativ undersökning av "Danskarnas användning av trådlösa enheter i hemmet ", utförd av Jysk Analyse A/S (Baserad på ett underlag av 533 telefonintervjuer med deltagare representativt utvalda bland danska medborgare, 18 år eller äldre). Utförd i april 2014.

Se vårt utbud av antistrålningsprodukter

Mobilfodral
Tablet fodral
Se Air Tube hörlurar
Se mobilpåse
Se babymonitorpåse
Se anti-strålningsfilt

Vill du veta mer om mobilstrålning och läsa vår 10 bra tips, då kan du ladda ner vår e-bok gratis.

Ladda ner här 

Det är viktigt att du tar ställning!